Politica de confidentialitate

A. Introducere

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru mine, Iulia Nicolaie, ca deținător al blogului iulianicolaie.ro cu sediul în București.

Această politică are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet iulianicolaie.ro, numită în continuare „Site-ul”.

B. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

În contextul accesării Site-ului pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele informații:

 1. adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare;
 2. informații despre vizitele și utilizarea site-ului, precum sursa de recomandare, durata vizitei, paginile vizualizate
 3. informații precum adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru;
 4. informații precum numele și adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți pentru a ne contacta sau pentru a lăsa comentarii;
 5. orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

C. Scopurile și temeiurile prelucrării

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul Site-ului nostru vor fi utilizate în scopul:

 1. administrării Site-ului și raportări privind modul în care funcționează acesta
 2. monitorizării traficului
 3. trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
 4. pentru activități de marketing, respectiv newsletter prin e-mail, dacă este solicitat (vă puteți dezabona oricând de la această comunicare)
 5. soluționării solicitărilor și reclamațiilor
 6. păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 7. verificării dacă utilizatorii respectă termenii și condițiile utilizării acestui Site

D. Durata în care vă prelucrăm datele

Ca principiu, administratorul Site-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

E. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Administratorul Site-ului poate dezvălui datele dumneavoatră cu caracter personal în următoarele cazuri:

    1. pentru adminstrarea Site-ului;

    2. pentru menținerea, dezvoltarea sau îmbunătățirea Site-ului

    3. pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing

    4. în măsura în care se solicită acest lucru prin lege

F. Transferuri internaționale de date

Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm pot fi prelucrate, stocate și transferate în oricare dintre țările în care funcționăm.

G. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoane vizate de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către administratorul Site-ului
 • dreptul de acces la datele cu caracter personal, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

                1. în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

                2. în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

                3. în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

               4. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

               5. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale

                6. dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

                6.1. persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

                6.2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

                6.3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

                6.4. persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul la opoziție
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

În urma solicitării de ștergere a datelor, este posibil ca administratorul Site-ului să anonimizeze aceste date și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email iulia.nicolaie@gmail.com